Faglinjer

Kort om Animationslinjen

På Animationslinjen arbejder vi først og fremmest ud fra et learning by doing-princip, hvor det er dine egne idéer, der står i centrum

Du behøver ikke at kunne tegne for at starte på Animationslinjen, der er masser af muligheder indenfor animation, hvis du har en smule tålmodighed og lyst til at fortælle historier med levende billeder.

På animationslinjen lærer vi de grundlæggende principper for at lave animationsfilm, og går herefter over til at lave små film selv.

I løbet af uddannelsen gennemgår vi grundlæggende animationsøvelser, og afprøver mange forskellige animationsteknikker: Flyttefilm, dukkefilm, pixilation og 2D- og 3D-computeranimation. I øvrigt lægger vi vægt på at arbejde med tegneundervisning, storyboard, manuskript og dramaturgi. Samt lydarbejde og filmredigering.

Der er undervisning og produktion både i form af individuel sidemandsoplæring og i hold. Samtidig tager vi individuelle hensyn og støtter op om hver enkelt elevs læringsstil.

Praktik er en del af uddannelsesforløbet
Vi har i høj grad fokus på at få vores elever i relevante praktikker. Det kan både arrangeres som intern praktik i Glad fonden eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder, eller lign. som vil være relevant for den enkelte elev.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din STU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.

Glad Fagskole

Glad Fagskole er en lille skole med et stort hjerte. Et hjerte der banker for at give vores 13 elever en spændende hverdag med masser af udfordringer og hyggeligt samvær. I trygge rammer arbejder vores engagerede faglærere og eleverne sammen om projekter de brænder for. Vi tror på alle kan noget – og derfor er der også plads til dig!

Glad Fagskole tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – inden for en række kreative og praktiske fag. Sammen med dig er vi gode til, at finde lige præcis det du kan og brænder for, så vi kan uddanne dig til at blive endnu bedre. Det kan være alt fra en særlig faglig interesse til de personlige og sociale kvaliteter, der er en vigtig del af en aktivt voksenliv.

Hos os kan du studere:

Køkken - For dig der er interesseret i madlavning, råvarer og gastronomi

TV - For dig der har lyst til at fortælle historier i billede og lyd, og skabe film og TV i god kvalitet

Animation - For dig der gerne vil lave dine egne tegnefilm, stop motion eller animerede effekter på film

 

Vi tager vores elever alvorligt og kan tilbyde dig en uddannelse med..

• HØJ FAGLIGHED OG PÆDAGOGISK KVALITET

• UDVIKLING OG KREATIVITET 

• PROFESSIONELT UDSTYR

• PRAKTIK OG JOB 

 

 

Kort om Køkkenlinjen

På køkkenlinjen arbejder vi med de grundlæggende færdigheder indenfor kokkefaget. Du får kompetencer indenfor bl.a. café- og køkkenområdet

I løbet af uddannelsen kommer vi rundt om forskellige tilberedningsmetoder fx stegning, kogning, dampning og braisering. Vi arbejder med forskellige råvarer som fisk, skalddyr, kød og grøntsager. Og så bager vi brød, lækre kager og laver dejlige deserter.

Vi følger sæsonerne og vælger de råvarer, der hører årstiden til, så vi får den bedste smag. Vi har fokus på sund mad i form af ernæringsrigtige retter, som er tilberedt af fx gode rodfrugter om vinteren og spæde grøntsager om sommeren og et stort udvalg af frugt og bær. 

Undervisningen indeholder både praktik og teori, der er tilpasset hinanden, så det vi taler om teoretisk, også er det, vi arbejder praktisk med. I løbet af uddannelsen vil du også være med i planlægningen af selvvalgte retter og indkøbe varer til produktionen.  

Vi ligger stor vægt på hygiejnen. Derfor får du et hygiejnekursus, som giver et certifikat, der kan bruges i alle caféer, kantiner, restauranter mv. 

I løbet af uddannelsen tager vi på ekskursioner og besøger fx mejerier og bagerrier. I uddannelsen er der også indlagt studietur, som er med til at styrke vores samarbejde, det sociale miljø og de faglige emner.  

Praktik er en del af uddannelsen
En vigtig del af uddannelsen er at komme i praktik, hvor du kan prøve dine færdigheder af. Praktikforløbet kan være med til at afklare fremtidsønsker og udvikling af færdigheder. 

Praktikforløbet bliver designet i forhold til dig og kan derfor både være internt praktik i Glads egne produktionsenheder, eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder eller lignende. Valget af praktiksted afhænger af dine kompetencer, dine ønsker og de muligheder, der er.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din UU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.

 

Kort om TV-linjen

Er du nysgerrig og har lyst til at fortælle historier i billeder og lyd, så er TV-linjen måske noget for dig. Her lærer du nemlig at lave film og tv i god kvalitet.

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde med TV-Produktion. Vi brainstormer og udveksler idéer til temaer, historier og programmer. Vi diskuterer produktionsplaner, træner interviewtekniker og laver research.

Når vi optager, er der mange forskellige funktioner og roller, du bliver trænet i. Der skal bruges en til at fotografere, en til at lave lyd, andre til lys, der skal være tilrettelæggere og måske skal der være en interviewer. Nogle gange er optagelserne ude af huset andre gange er det studie-optagelser. 

Under uddannelsen kommer vi rundt om de forskellige metoder og genre indenfor medieproduktion, og elevernes særlige interesser integreres i undervisningen som fx brug af speciel effekts.

Undervisningen indeholder både praktik og teori og tilpasses hinanden, så vi prøver teorien af i praksis. I løbet af uddannelsen tager vi på ekskursioner sammen.

Praktik er en del af uddannelsen
En vigtig del af uddannelsen er at komme i praktik, hvor du kan prøve dine færdigheder af. Praktikforløbet kan være med til at afklare fremtidsønsker og udvikling af færdigheder.

Praktikforløbet bliver designet i forhold til dig og kan derfor både være internt praktik i Glads egne produktionsenheder, eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder eller lignende. Valget af praktiksted afhænger af dine kompetencer, dine ønsker og de muligheder, der er.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din UU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.