Animation

Kort om Animationslinjen

På Animationslinjen arbejder vi først og fremmest ud fra et learning by doing-princip, hvor det er dine egne idéer, der står i centrum

Du behøver ikke at kunne tegne for at starte på Animationslinjen, der er masser af muligheder indenfor animation, hvis du har en smule tålmodighed og lyst til at fortælle historier med levende billeder.

På animationslinjen lærer vi de grundlæggende principper for at lave animationsfilm, og går herefter over til at lave små film selv.

I løbet af uddannelsen gennemgår vi grundlæggende animationsøvelser, og afprøver mange forskellige animationsteknikker: Flyttefilm, dukkefilm, pixilation og 2D- og 3D-computeranimation. I øvrigt lægger vi vægt på at arbejde med tegneundervisning, storyboard, manuskript og dramaturgi. Samt lydarbejde og filmredigering.

Der er undervisning og produktion både i form af individuel sidemandsoplæring og i hold. Samtidig tager vi individuelle hensyn og støtter op om hver enkelt elevs læringsstil.

Praktik er en del af uddannelsesforløbet
Vi har i høj grad fokus på at få vores elever i relevante praktikker. Det kan både arrangeres som intern praktik i Glad fonden eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder, eller lign. som vil være relevant for den enkelte elev.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din STU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.

Animationslinjen arbejder med zoetrope

På Animationslinjen har eleverne arbejdet med at lave tegninger til en Zoetrope. Før filmens opfindelse blev zoetropen brugt som redskab til at skabe en illusion af bevægelse ved at vise en sekvens af tegninger i en cirkulær rotation. I arbejdet med tegninger til zoetropen, har eleverne også lavet flipbooks.