Køkken

Kort om Køkkenlinjen

På køkkenlinjen arbejder vi med de grundlæggende færdigheder indenfor kokkefaget. Du får kompetencer indenfor bl.a. café- og køkkenområdet

I løbet af uddannelsen kommer vi rundt om forskellige tilberedningsmetoder fx stegning, kogning, dampning og braisering. Vi arbejder med forskellige råvarer som fisk, skalddyr, kød og grøntsager. Og så bager vi brød, lækre kager og laver dejlige deserter.

Vi følger sæsonerne og vælger de råvarer, der hører årstiden til, så vi får den bedste smag. Vi har fokus på sund mad i form af ernæringsrigtige retter, som er tilberedt af fx gode rodfrugter om vinteren og spæde grøntsager om sommeren og et stort udvalg af frugt og bær. 

Undervisningen indeholder både praktik og teori, der er tilpasset hinanden, så det vi taler om teoretisk, også er det, vi arbejder praktisk med. I løbet af uddannelsen vil du også være med i planlægningen af selvvalgte retter og indkøbe varer til produktionen.  

Vi ligger stor vægt på hygiejnen. Derfor får du et hygiejnekursus, som giver et certifikat, der kan bruges i alle caféer, kantiner, restauranter mv. 

I løbet af uddannelsen tager vi på ekskursioner og besøger fx mejerier og bagerrier. I uddannelsen er der også indlagt studietur, som er med til at styrke vores samarbejde, det sociale miljø og de faglige emner.  

Praktik er en del af uddannelsen
En vigtig del af uddannelsen er at komme i praktik, hvor du kan prøve dine færdigheder af. Praktikforløbet kan være med til at afklare fremtidsønsker og udvikling af færdigheder. 

Praktikforløbet bliver designet i forhold til dig og kan derfor både være internt praktik i Glads egne produktionsenheder, eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder eller lignende. Valget af praktiksted afhænger af dine kompetencer, dine ønsker og de muligheder, der er.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din UU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.