Matematik

Matematik

Hvis du har matematikundervisning på Glad Fagskole, vil du blive undervist i:

Aritmetik (matematik med tal, så man bliver bedre til at lægge sammen, trække fra, gange og dividere).

Algebra (matematik med symboler, såsom x og y i stedet for tal).

Trigonometri (matematik med trekanter, deres areal, omfang og egenskaber).

Geometri (matematik med figurer, både trekanter firkanter og større figurer, deres areal, omfang og egenskaber).

Hvordan undervisningen kommer til at se ud, og hvor meget du får lært undervejs, afhænger af hvad du allerede kan, og hvad du gerne vil bruge matematik til.