TV

Kort om TV-linjen

Er du nysgerrig og har lyst til at fortælle historier i billeder og lyd, så er TV-linjen måske noget for dig. Her lærer du nemlig at lave film og tv i god kvalitet.

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde med TV-Produktion. Vi brainstormer og udveksler idéer til temaer, historier og programmer. Vi diskuterer produktionsplaner, træner interviewtekniker og laver research.

Når vi optager, er der mange forskellige funktioner og roller, du bliver trænet i. Der skal bruges en til at fotografere, en til at lave lyd, andre til lys, der skal være tilrettelæggere og måske skal der være en interviewer. Nogle gange er optagelserne ude af huset andre gange er det studie-optagelser. 

Under uddannelsen kommer vi rundt om de forskellige metoder og genre indenfor medieproduktion, og elevernes særlige interesser integreres i undervisningen som fx brug af speciel effekts.

Undervisningen indeholder både praktik og teori og tilpasses hinanden, så vi prøver teorien af i praksis. I løbet af uddannelsen tager vi på ekskursioner sammen.

Praktik er en del af uddannelsen
En vigtig del af uddannelsen er at komme i praktik, hvor du kan prøve dine færdigheder af. Praktikforløbet kan være med til at afklare fremtidsønsker og udvikling af færdigheder.

Praktikforløbet bliver designet i forhold til dig og kan derfor både være internt praktik i Glads egne produktionsenheder, eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder eller lignende. Valget af praktiksted afhænger af dine kompetencer, dine ønsker og de muligheder, der er.

Din personlige uddannelsesplan
Når du begynder uddannelsen, bliver der aftalt og skrevet en uddannelsesplan (UU-plan). Planen er individual og indeholder faglige, personlige og sociale mål, som du gennem uddannelsen bliver trænet og undervist i. Uddannelsen igennem holder vi løbende evalueringssamtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og om, der er noget, vi skal ændre på. Mindst en gang om året bliver din UU-plan justeret sammen med dig, din UU–vejleder, din vejleder på skolen samt din faglærer.