fravær og sygemelding

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, medmindre der er tale om gyldig fraværsgrund.

Ved sygdom gives der besked enten via sms eller indtaling af besked på vores hovednummer 6114 4501 senest kl. 08.45. Modtagelsen af sygemeldingen vil blive bekræftet samme dag inden frokost af enten Jannie eller Bolette.

Skolens daglige leder skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen rapporterer til elevens STU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end to uger på et semester.

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferier og helligdage. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende.

Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til afdelingsleder Bolette Pilegaard Graae: bolette.pg@gladfagskole.dk.