Ringsted natten

TV-linjen havde bevæget sig ud med kamera for at indfange stemningen i Ringsted gader ved Ringsted Natten. Mange glade mennesker var på gaden og luften var fyldt af musik og duften fra de mange forskellige boder.

For førsteårseleverne på TV-linjen var det første gang, de var ude at filme og interviewe i byen.

Se filmen fra aftenen af Andrei Thustrup Petersen.